MỞ RỘNG NHÀ MÁY THỨ TƯ CÔNG TY TNHH UCHIYAMA VIỆT NAM

PHẠM VI CÔNG VIỆC: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
ĐỊA CHỈ: KHU CÔNG NGHIỆP ĐẠI ĐĂNG, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG
CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY TNHH UCHIYAMA VIỆT NAM