Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Xây dựng Quốc tế ICP

 • 136 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • (08) 62 543 111
 • info@icpproject.com.vn
 • Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

ICP Project cung cấp dịch vụ Thiết kế cũng như Tư vấn đầy đủ nhất cho khách hàng. Các dịch vụ Thiết kế của chúng tôi bao gồm:

 •  Nghiên cứu tiền khả thi dự án trước khi tiến hành thiết kế.
 •  Nghiên cứu về yêu cầu thiết kế của khách hàng, tư vấn những yếu tố cần thiết.
 •  Khảo sát địa hình, địa chất công trình để lập báo cáo thiết kế khái quát.
 •  Dựa theo các bảng báo cáo tiền khả thi dự án, tìm giải pháp kiến trúc phù hợp, tiến hành thiết kế sơ phác từ 2 đến 3 phương án kiến trúc đảm bảo các tiêu chuẩn hiện hành.
 •  Tiến hành chọn phương án kiến trúc, lập hồ sơ thiết kế chi tiết, giải pháp  kết cấu.
 •  Triển khai chi tiết bản vẽ thiết kế, thi công.
 •  Lập hồ sơ xin cấp phép trình các cơ quan chức năng