XÂY DỰNG TRỤ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Xây dựng Quốc tế ICP

  • 136 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (08) 62 543 111
  • info@icpproject.com.vn
  • Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

Dự án: Xây dựng trụ sở Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư:Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng

Địa điểm: 02-04 Nguyễn Viết Xuân, phường 4, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cấp công trình: Cấp II

Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tiến độ: Đang thực hiện