Công trình nhà Liên Kế

Khu nhà ở liên kế Cát Lái Lô B1-10 & B1-12 (Lavila Đông Sài Gòn 2)

Khu nhà ở liên kế Cát Lái Lô B1-10 & B1-12 (Lavila Đông Sài Gòn 2)

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Khu nhà ở liên kế Cát Lái Lô B1-9 & B1-12 (Lavila Đông Sài Gòn B)

Khu nhà ở liên kế Cát Lái Lô B1-9 & B1-12 (Lavila Đông Sài Gòn B)

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Sài Gòn Mystery Bình Trưng Tây

Sài Gòn Mystery Bình Trưng Tây

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
Khu du lịch Hải Giang Merry Land

Khu du lịch Hải Giang Merry Land

Tư vấn giám sát thi công & hoàn thiện hồ sơ 32 căn shophouse