Công trình Công nghiệp

Mở Rộng Nhà Máy Thứ Tư Công Ty TNHH Uchiyama Việt Nam

Mở Rộng Nhà Máy Thứ Tư Công Ty TNHH Uchiyama Việt Nam

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Nhà máy Far Eastern Apparel (Vietnam)

Nhà máy Far Eastern Apparel (Vietnam)

Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị