Với đội ngũ Thạc sĩ, Kỹ sư, Kiến trúc sư lành nghề, ICP Project tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu sau:
  • Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
  • Giám sát lắp đặt thiết bị điện công trình với cấp điện áp đến 35Kv;
  • Thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật;
  • Thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp;
  • Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
  • Thẩm tra thiết kế xây dựng;
  • Tư vấn đầu tư xây dựng;
  • Tư vấn quản lý dự án xây dựng;
  • Lập dự án đầu tư;
  • Tư vấn đấu thầu.