Giới thiệu

Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

ICP Project là nơi hội tụ của những tâm hồn đầy nhiệt huyết, những con người mang trong mình khát vọng được cống hiến xây dựng những công trình có chất lượng và mang tính thẩm mỹ cao. Chúng tôi luôn luôn vượt qua chính mình và tìm kiếm những ý tưởng, giải pháp tốt nhất để thiết kế, tư vấn cho khách hàng.

Xem tiếp
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp
Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy và chữa cháy

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy và chữa cháy

Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy và chữa cháy

Xem tiếp
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Xem tiếp
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

Xem tiếp
Giấy phép hoạt động điện lực

Giấy phép hoạt động điện lực

Giấy phép hoạt động điện lực

Xem tiếp
Đăng ký trên mạng Đấu thầu quốc gia

Đăng ký trên mạng Đấu thầu quốc gia

Đăng ký trên mạng Đấu thầu quốc gia

Xem tiếp
Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chứng nhận đăng ký kinh doanh

Đăng ký doanh nghiệp ICP

Xem tiếp
Chứng chỉ ISO

Chứng chỉ ISO

ICP cam kết đảm bảo chất lượng với hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Xem tiếp
Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Xây dựng Quốc tế ICP

Xem tiếp
Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Với đội ngũ Thạc sĩ, Kỹ sư, Kiến trúc sư lành nghề, ICP Project tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chủ yếu sau...

Xem tiếp