BUILDING THE HEAD OFFICE OF LAM DONG PEOPLE'S COMMITTEE

Contact information

ICP International Construction Project & Consultancy JSC

  • No. 136, Nguyen Sy Sach Street, Ward 15, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • (+84) 862 543 111
  • info@icpproject.com.vn
  • Working hours: 8:00 - 17:00

Dự án: Xây dựng trụ sở Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng

Chủ đầu tư:Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng

Địa điểm: 02-04 Nguyễn Viết Xuân, phường 4, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cấp công trình: Cấp II

Phạm vi công việc: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Tiến độ: Đang thực hiện