Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Xây dựng Quốc tế ICP

  • 136 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • (08) 62 543 111
  • info@icpproject.com.vn
  • Giờ làm việc: 8:00 - 17:00

ICP cam kết đảm bảo chất lượng với hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong các lĩnh vực: Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, Thẩm tra thiết kế, Tư vấn đấu thầu, Thi công xây dựng công trình